Palauta lääkejätteet apteekkiin

Voit palauttaa kotisi vanhentuneet ja käyttämättömät lääkkeet apteekkiimme. Me toimitamme ne edelleen vaarallisen jätteen käsittelylaitokseen hävitettäväksi.

Palauta lääkejäte näin:

• Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).

• Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.

• Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.

• Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.

• Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodixtabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.

• Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.

• Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.

• Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).

Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry.

5.4.2013